Ghid pas-cu-pas pentru evaluarea/certificarea de competenţe profesionale

În România, procedura de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute în alte moduri decât cele formale este reglementată prin Ordinul nr. 4543/2004.

Formarea profesională a adulților în România, în conformitate cu Ordonanța nr. 129/2000, include formarea profesională inițială și formarea profesională continuă organizată în alte forme decât cele specifice sistemului național de învățământ; Formarea profesională inițială pentru adulți oferă pregătirea necesară pentru dobândirea competențelor profesionale minime necesare pentru obținerea unui loc de muncă. Continuarea formării profesionale, după pregătirea inițială, oferă adulților fie dezvoltarea abilităților profesionale deja dobândite fie dobândirea de noi competențe.

Persoanele care doresc să fie evaluate pentru recunoașterea competențelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, bazate pe standarde profesionale (sau standarde de pregătire profesională), se pot adresa unui centru de evaluare autorizat pentru ocupație / calificare respectiva. Evaluarea poate fi făcută pentru toate unitățile de competență din cadrul unui standard profesional (sau standard de pregătire profesională) sau doar pentru una sau mai multe unități de competență din acel standard, în funcție de solicitarea persoanei.

Fiecare candidat depune o cerere scrisă la centru de evaluare pentru ocupația / calificarea pentru care solicită evaluarea și certificarea. Pentru a evalua/ certifica, competențele profesionale corespunzătoare unei ocupații / calificări, fiecărui candidat i se desemneaza un evaluator de competență profesională responsabil pentru implementarea întregului proces de evaluare si certificare.

Certificatele obținute după procesul de evaluare au aceeași valoare ca și certificatele de absolvire, respectiv calificarea cu recunoaștere națională, eliberate în sistemul de formare formală.

DOCUMENTE CERTIFICARE

  • Persoanele declarate competente ca urmare a procesului de evaluare vor obtine un certificat de competență profesională pentru uitatea sau unitățile de competență profesionala în care au fost declarate competente.
  • Persoanele declarate a fi competente pentru toate unitățile de competență profesionala ale unei ocupații sau calificări primesc un certificat de competență profesională care colectează toate unitățile de competența profesionala specifice acelei ocupații sau calificări în conformitate cu standardul profesional (sau standardul de pregătire profesională).

ETAPELE PROCEDURII DE CERTIFICARE